معرفی کتاب |طرز فکر

نویسنده : کارول اس دویکمترجم: نازنین فیروزیانتشارات : میلکانتعداد صفحات : ۳۲۷ صفحه عنوان انگلیسی :Mindset خرید از ایران کتاب درباره کتاب متأسفانه مفهوم برند در کشور ما معادل لوگو و مارک تجاری تعریف می شود

ادامه مطلب »
کتاب برندت را زندگی کن

معرفی کتاب | برندت را زندگی کن

نویسنده : میلاد کوچکیان انتشارات : فصل هفتمتعداد صفحات : ۲۴۶ صفحه عنوان انگلیسی :Live Your Brand خرید از ایران کتاب درباره کتاب متأسفانه مفهوم برند در کشور ما معادل لوگو و مارک تجاری تعریف می شود

ادامه مطلب »
کتاب کواکتیو کوچینگ (چارچوبی قطعی برای تحول در کار و زندگی)

معرفی کتاب | کواکتیو کوچینگ (چارچوبی قطعی برای تحول در کار و زندگی)

نویسنده : هنری کیمسی مترجم : محمدمهدی ربانی انتشارات : نگاه نوین تعداد صفحات : ۲۸۷ صفحه عنوان انگلیسی :Co-active coaching خرید از ایران کتاب درباره کتاب معرفی کتاب کواکتیو کوچینگ اثر هنری کیمسیکتاب کواکتیو کوچینگ جوهر آنچه را

ادامه مطلب »
کتاب اصول و مهارت های اساسی کوچینگ سازمانی

معرفی کتاب | اصول و مهارت های اساسی کوچینگ سازمانی

نویسنده : مایکل سیمپسون مترجم : علی صاحبی – امیرمحمد پهلونژاد انتشارات : اندیشه احسان تعداد صفحات : ۲۱۲ صفحه نام انگلیسی: Unlocking potentinal خرید از ایران کتاب درباره کتاب در کنار اصول اساسی کوچینگ و مهارت‌های بنیادین برای

ادامه مطلب »
کتاب بازی درونی تنیس

معرفی کتاب | بازی درونی تنیس

نویسنده : تیموتی گالوی مترجم : نیلوفر دهقانی انتشارات : نشر میلکان تعداد صفحات : ۱۴۴ صفحه عنوان انگلیسی : The Inner Game of Tennis خرید از ایران کتاب درباره کتاب فصل اولژرف نگری درباره

ادامه مطلب »