اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

سعید حسینی فرد؛ کوچ کسب و کار

سعید حسینی فرد

کوچینگ‌مدیران کسب و کار چیست؟

یک مدیر باید بتواند به کارکنان خود در انجام وظایف و نقش‌هایشان کمک کند و در عین حال، دانش و مهارت‌هایشان را بهبود بخشد.کوچینگ مدیران کسب و کار بر این اساس است که مدیران با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های کوچینگ، با کارکنان خود در ارتقای عملکرد و بهبود مهارت‌هایشان همکاری می‌کنند. این فرایند شامل مطرح کردن موضوعات و سوالات مناسب است تا بهترین بازخورد را به کارکنان بدهند اهمیت کوچینگ مدیران در کسب و کارها بسیار بالاست. با استفاده از این روش، مدیران می‌توانند بهبود عملکرد و کارآیی تیم خود را تسهیل کنند و در نتیجه به پیشرفت و رشد سازمان کمک کنند.

ویدئوهای مرتبط

مراجعین
چه تجربه‌ای داشته‌اند؟
آخرین
مقالات
درباره ما

بیشتر بدانید

من سعید حسینی فرد متولد 1371، کوچ مدیران کسب و کار و هم بنیان‌گذار گروه صنعتی دی هستم همراه با شروع کسب و کارهایم متوجه شدم که توسعه یک کسب و کار کامل به توسعه فردی رهبر و مدیر کسب و کار وصل است و رهبر ناخودآگاه از روح خود در کالبد کسب و کار می‌دمد…….بیشتر

نقات قوت
2
روان رهبری

بـرای دریافت مشـاوره و کـوچینگ با ما در ارتبـاط باشیـد