تست شخصیت نئو – فرم کوتاه

تست شخصیت شناسی نئو پنج عاملی NEO نسخه پیشرفته آزمونی جامع و کامل برای ارزیابی شخصیت می باشد که هم اکنون با تفسیر کامل و جامع می توانید انجام دهید.

 

لطفاً توضیحات تست را به دقت بخوانید و در آرامش به سوالات پاسخ دهید.

برای شرکت در تست ابتدا در سایت ثبت نام کنید.

تست شخصیت شناسی نئو

تست شخصیت‌شناسی نئو-فرم کوتاه (NEO-FFI) یک نسخه کوتاه‌تر و ساده‌تر از تست NEO-PI-R است که بر اساس نظریه پنج عامل شخصیت توسعه یافته است. این تست شامل 60 سوال است و به هر یک از پنج عامل بزرگ شخصیت مرتبط می‌شود. عوامل اصلی شخصیت که در تست NEO-FFI مورد ارزیابی قرار می‌گیرند عبارتند از:

نوروتیسیسم (Neuroticism): در این عامل، میزان استرس، اضطراب و نگرانی در فرد سنجیده می‌شود.

همدلی (Agreeableness): این عامل نشان‌دهنده میزان مهربانی، همکاری و تحمل در فرد است.

همخوانی (Conscientiousness): در این عامل، میزان خوش‌نظمی، ترتیب‌طلبی و پشتکار در فرد ارزیابی می‌شود.

برون‌گرایی (Extraversion): این عامل نشان‌دهنده میزان انرژی، فعالیت و تمایل به تعامل اجتماعی در فرد است.

بازه‌بندی (Openness to Experience): این عامل نشان‌دهنده میزان بازبینی، آفرینشی و پذیرش تجربه‌های جدید در فرد است.

تست NEO-FFI نسخه کوتاه‌تری از NEO-PI-R است و معمولاً در مطالعات پژوهشی و بررسی‌هایی که نیاز به تست سریعتر و مختصر دارند، استفاده می‌شود. با این حال، برای تفسیر نتایج و درک کامل شخصیت فرد، تست NEO-PI-R که دارای جزئیات بیشتری است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین باید توجه داشت که هیچ تست شخصیت‌شناسی نمی‌تواند به طور کامل و صحیح شخصیت فرد را توصیف کند. این تست‌ها تنها ابزارهایی هستند که به ما کمک می‌کنند برخی از ویژگی‌ها و الگوهای شخصیتی فرد را مورد ارزیابی قرار دهیم، اما برای ارزیابی دقیق‌تر و جامع‌تر شخصیت، نیاز به استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های دیگری نیز وجود دارد.