تست شخصیت‌سنج دیسک

اسرار منحصر به فرد و سبک ارتباطی خود را با «تست DISC» کشف کنید. رشد فردی خود را افزایش دهید، به اهداف شغلی خود برسید، پویایی تیم خود را تقویت کنید، به طور موثر تعارض ها را حل کنید، «مهارت های رهبریتان» را قدرتمند کنید، استرس را بصورت حرفه ای مدیریت کنید و با «اعتماد به نفس» ارتباط برقرار کنید. اولین قدم برای تمامی این موارد انجام تست دیسک است!

 

لطفاً توضیحات تست را به دقت بخوانید و در آرامش به سوالات پاسخ دهید.

برای شرکت در تست ابتدا در سایت ثبت نام کنید.

تست دیسک

تست شخصیت شناسی دیسک (DISC) یک ابزار تشخیصی است که برای بررسی و تحلیل رفتارها، روش‌های ارتباطی و نیازهای شخصیتی افراد استفاده می‌شود. این تست مبتنی بر اربع نوع اصلی شخصیتی است که عبارتند از:

خوش‌رویی (Dominance): این افراد معمولاً مصمم، قاطع و اهل اتخاذ تصمیم سریع هستند. آنها تمایل دارند که در مواجهه با چالش‌ها و مسئولیت‌ها رهبری کنند و کنترل داشته باشند.

تاثیرگذاری (Influence): این گروه از افراد اجتماعی، بلندپرواز و قابل اعتماد هستند. آنها تمایل دارند تا با دیگران همکاری کنند، ارتباطات قوی برقرار کنند و تأثیرگذاری را در محیط اطراف خود داشته باشند.

پایان‌ناپذیری (Steadiness): این دسته از افراد صبور، محترم و وفادار هستند. آنها تمایل دارند تا به تعادل و ثبات دست یابند و در محیط کاری یا روابط شخصی خود پایداری و صمیمیت را حفظ کنند.

دقت‌گرایی (Conscientiousness): این افراد دقیق، مرتب و دارای استانداردهای بالا هستند. آنها تمایل دارند تا به صورت دقیق و دقیق به جزئیات کارها و پروژه‌ها بپردازند و کیفیت را در اولویت قرار دهند.

تست شخصیت شناسی دیسک به عنوان یک ابزار مفید در مدیریت منابع انسانی، تیم‌های کاری و توسعه فردی استفاده می‌شود. این تست می‌تواند به فهم بهتر از رفتارها و ترجیحات شخصیتی فرد کمک کند و در ارتقای ارتباطات بین فردی و بهبود کارایی تیم‌ها مؤثر باشد.