خود مراقبتی

 

 

word image 7129 5

 

در فهرست زیر، مواردی را که در مورد شما صدق میکند عالمت بزنید. هر هفته ۱-۳ مورد از این فهرست را که

احساس میکنید انجام آنها برایتان مهم است (یا آنها را شروع کرده اید) انتخاب کنید. درصورت لزوم برای اجرای

موفقیت آمیز آنها در زندگی خود با یک کوچ کار کنید.

سالمتی

 روزانه حداقل ۶-۸ لیوان آب مینوشم.

 به اندازه متعادل شکر مصرف میکنم و اعتیاد به شکر را کنار گذاشتهام.

 به اندازە متعادل چربی مصرف میکنم.

 به اندازه متعادل نمک مصرف میکنم.

 درصد باالیی از رژیم غذایی من، شامل میوهها و سبزیجات است.

 سیگار مصرف نمیکنم.

 روزانه بیشتر از ۱ بار چای/قهوه/ نوشابه نمینوشم.

 از هفت شب، حداقل ۵ شب به اندازە کافی میخوابم.

word image 7129 7  حداقل ۳ بار در هفته و هربار حداقل ۵۲ دقیقه ورزش میکنم.

از فشار روانی به سوی آرامش

 در تمام قرارهای مالقات، سر ساعت مقرر حاضر میشوم .

 هوشمندانه، ساعتی را برای مسائل غیرمنتظرهای که ممکن است پیش آید، درنظر میگیرم .

 هرکجا و هر چند بار که الزم باشد قدرت «نه» گفتن دارم .

 تعهد خیلی زیادی به عهده نمیگیرم.

 کاری یا چیزی که به زندگی من ارتباطی نداشته باشد، انجام نمیدهم .

 هنگام رانندگی، بیش از سرعت مجاز رانندگی نمیکنم .

 هنگام غذاخوردن تلویزیون تماشا نمیکنم، کتاب یا روزنامه نمیخوانم، قدم نمیزنم یا با تلفن صحبت

نمیکنم .

 مسائل مهمی را که موجب رنجش خاطرم شده بودند، خودم حل کردهام .

 به طور مرتب زمانی را به خودم اختصاص میدهم .

 یوگا و مدیتیشن انجام داده و اگر احساس کنم این کار در زندگی من مهم و تأثیرگذار است، به طور

مرتب آن را انجام میدهم.

 برای استراحت و تعطیالت، به اندازۀ کافی وقت میگذارم.

 حداقل هر ۲-۴ هفته یکبار ماساژ میگیرم.

word image 7129 8محیط، مردم و من

 وزن من ایده آل/قابل قبول است.

 از لباس هایم راضی هستم.

 از محل اتاق خوابم راضی هستم .

 از موقعیت و محله خانه/آپارتمانم راضی هستم .

 درمورد روابطی که ممکن است نیرو و انرژی مرا از من بگیرند (روابط مسموم) محدودیت و خط

قرمزهایی دارم .

 هرکدام از استانداردهای من که نیاز به پیشرفت داشته اند را ارتقا داده ام.

 از شبکه اجتماعی و ارتباطی/حمایتی خود راضی هستم.

 احساس میکنم از طرف خانواده و دوستانم به خوبی حمایت میشوم .

 گفتگوهای مهمی که موجب نگرانی من شده اند را تا آخر به اتمام رسانده ام .

 وقتی دیگران (در طول ۴۲ ساعت) خط قرمزهای من را زیر پا بگذارند یا موجب ناراحتی ام شوند،

موضوع را به آنها گوشزد میکنم .

 از اینکه افکار مهم خود را با کسی درمیان بگذارم مضایقه نمیکنم .

 از کارکردن و رفتن به محل کار لذت میبرم .

 پول، نگرانی روزمرۀ من نیست .

 همیشه موضوعی جالب توجه دارم که هر شب یا آخر هفته ها به آن بپردازم.

منبع:icoachtraining.com

word image 7129 11

 

جدیدترین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *